0

معرفی چند پیشوند مهم و کاربردی در زبان انگلیسی

پیشوندها حروفی هستن که به ابتدای بعضی کلمات اضافه میشن و معنی اونها رو تغییر میدن. دونستن پیشوندها خیلی مهمه، چون بهتون کمک میکنه تا معنی خیلی از کلمات جدیدی رو که یاد میگیرید راحتتر به خاطر بسپرید. در ادامه به چندتا از پیشوندهای پرکابرد، معنیشون و مثال از هر کدوم اشاره خواهیم کرد:

برای تغییر این متن بر روی دکمه ویرایش کلیک کنید. لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.

پیشوندها حروفی هستن که به ابتدای بعضی کلمات اضافه میشن و معنی اونها رو تغییر میدن. دونستن پیشوندها خیلی مهمه، چون بهتون کمک میکنه تا معنی خیلی از کلمات جدیدی رو که یاد میگیرید راحتتر به خاطر بسپرید. در ادامه به چندتا از پیشوندهای پرکابرد، معنیشون و مثال از هر کدوم اشاره خواهیم کرد:

پیشوند

معنی

مثال

anti-

مخالف – ضد

Antibiotic

آنتی بیوتیک

Antidepressant

ضد افسردگی

Antidote

پادزهر

co-

با – به همراه

co-worker

همکار

co-pilot

کمک خلبان

dis-

یک پیشوند متضاد ساز

Agree موافقت کردن

Disagree مخالفت کردن

Appear ظاهر شدن

Disappear ناپدید شدن

ex-

سابق

ex-president

رئیس جمهور سابق

il-, im-, in-, ir-

پیشوندهای متضاد ساز صفت ها

Possible ممکن

Impossible غیرممکن

Legal قانونی

Illegal غیر قانونی

Definite مشخص

Indefinite نامشخص

mis-

اشتباهی

Misinterpret

به اشتباه تفسیر کردن

Misfire

شلیک اشتباه کردن

Misunderstand

اشتباه فهمیدن

pre-

قبل

Prefix

پیشوند

Predetermine

از قبل تعیین کردن

pre-intermediate

قبل از متوسط

re-

دوباره

Rediscover

دوباره کشف کردن

Reunite

دوباره جمع شدن

semi-

نیم

Semicircle

نیم دایره

semi-final

نیمه نهایی

Semiconscious

نیمه آگاه

super-

فوق

Superstar

فوق ستاره

Supernatural

فوق طبیعی

tri-

سه

Triangle

سه گوش

Tricycle

سه چرخه

چند اصطلاح خیلی پرکاربرد در زبان انگلیسی

have the best of both worlds

معنای تک تک کلمات: بهترین هر دو دنیاها رو داشتن

معنای واقعی: از این اصطلاح برای توصیف شرایطی استفاده میشه که فرد میتونه همزمان از مزیت دو چیز متفاوت استفاده بکنه.

Living in the country and working in the city you have the best of both worlds.

با زندگی در حومه شهر و کار کردن در خود شهر، از مزیت هر دو استفاده میکنی.

Speak of the devil

معنای تک تک کلمات: صحبت از شیطان

معنای واقعی: از این اصطلاح وقتی استفاده میشه که اون نفری که داریم راجع بهش صحبت میکنیم، ناگهان پیداش میشه.

Did you hear what happened to Anna yesterday – oh, speak of the devil, here she is.

شنیدی دیروز چه اتفاقی برای آنا افتاد؟ ایناهاش، خودش پیداش شد.

see eye to eye

معنای تک تک کلمات: چشم به چشم دیدن

معنای واقعی: از این اصطلاح برای بیان موافقت و هم نظر بودن دو نفر استفاده میشه.

Our teachers don’t always see eye to eye with the headmaster.

معلمهامون همیشه با مدیر موافق نیستن.

once in a blue moon

معنای تک تک کلمات: یک بار در ماه آبی

معنای واقعی: دیر به دیر

We only go out once in a blue moon.

خیلی دیر به دیر میریم بیرون.

pigs might fly

معنای تک تک کلمات: خوک ها ممکنه پرواز کنند.

معنای واقعی: از این اصطلاح وقتی استفاده میشه که حس میکنیم هیچ شانسی برای یک اتفاق وجود نداره.

  • “I’ll have finishedit by tomorrow.”
  • “And pigsmight fly!”
  • “فردا تمومش میکنم.”
  • “عمرا!”

cost an arm and a leg

معنای تک تک کلمات: به اندازه یک دست و یک پا هزینه برداشتن

معنای واقعی: خیلی گرون قیمت بودن

I’d love to buy a Porsche, but they cost an arm and a leg.

خیلی دلم میخواد یه ماشین پورشه بخرم، اما خیلی گرونن.

a piece of cake

معنای تک تک کلمات: یک تکه کیک

معنای واقعی: خیلی ساده و راحت

The test was a piece of cake.

امتحان خیلی راحت بود.

let the cat out of the bag

معنای تک تک کلمات: گربه رو از کیسه بیرون آوردن

معنای واقعی: از این اصطلاح وقتی استفاده میشه که کسی ناخواسته رازی رو فاش میکنه.

I was trying to keep the party a secret, but Mel went and let the cat out of the bag.

سعی داشتم مهمونی رو مخفی نگه دارم، اما مل این رازم رو فاش کرد.

under the weather

معنای تک تک کلمات: زیر آب و هوا

معنای واقعی: مریض

I’m feeling a bit under the weather – I think I’m getting a cold.

یخورده ناخوشم. فکر کنم دارم سرما میخورم.


kill two birds with one stone

معنای تک تک کلمات: دوتا پرنده رو با یک سنگ کشتن

معنای واقعی: با یک تیر دو نشون زدن

killed two birds with one st

پیشوندها حروفی هستن که به ابتدای بعضی کلمات اضافه میشن و معنی اونها رو تغییر میدن. دونستن پیشوندها خیلی مهمه، چون بهتون کمک میکنه تا معنی خیلی از کلمات جدیدی رو که یاد میگیرید راحتتر به خاطر بسپرید. در ادامه به چندتا از پیشوندهای پرکابرد، معنیشون و مثال از هر کدوم اشاره خواهیم کرد:

پیشوند

معنی

مثال

anti-

مخالف – ضد

Antibiotic

آنتی بیوتیک

Antidepressant

ضد افسردگی

Antidote

پادزهر

co-

با – به همراه

co-worker

همکار

co-pilot

کمک خلبان

dis-

یک پیشوند متضاد ساز

Agree موافقت کردن

Disagree مخالفت کردن

Appear ظاهر شدن

Disappear ناپدید شدن

ex-

سابق

ex-president

رئیس جمهور سابق

il-, im-, in-, ir-

پیشوندهای متضاد ساز صفت ها

Possible ممکن

Impossible غیرممکن

Legal قانونی

Illegal غیر قانونی

Definite مشخص

Indefinite نامشخص

mis-

اشتباهی

Misinterpret

به اشتباه تفسیر کردن

Misfire

شلیک اشتباه کردن

Misunderstand

اشتباه فهمیدن

pre-

قبل

Prefix

پیشوند

Predetermine

از قبل تعیین کردن

pre-intermediate

قبل از متوسط

re-

دوباره

Rediscover

دوباره کشف کردن

Reunite

دوباره جمع شدن

semi-

نیم

Semicircle

نیم دایره

semi-final

نیمه نهایی

Semiconscious

نیمه آگاه

super-

فوق

Superstar

فوق ستاره

Supernatural

فوق طبیعی

tri-

سه

Triangle

سه گوش

Tricycle

سه چرخه

چند اصطلاح خیلی پرکاربرد در زبان انگلیسی

have the best of both worlds

معنای تک تک کلمات: بهترین هر دو دنیاها رو داشتن

معنای واقعی: از این اصطلاح برای توصیف شرایطی استفاده میشه که فرد میتونه همزمان از مزیت دو چیز متفاوت استفاده بکنه.

Living in the country and working in the city you have the best of both worlds.

با زندگی در حومه شهر و کار کردن در خود شهر، از مزیت هر دو استفاده میکنی.

Speak of the devil

معنای تک تک کلمات: صحبت از شیطان

معنای واقعی: از این اصطلاح وقتی استفاده میشه که اون نفری که داریم راجع بهش صحبت میکنیم، ناگهان پیداش میشه.

Did you hear what happened to Anna yesterday – oh, speak of the devil, here she is.

شنیدی دیروز چه اتفاقی برای آنا افتاد؟ ایناهاش، خودش پیداش شد.

see eye to eye

معنای تک تک کلمات: چشم به چشم دیدن

معنای واقعی: از این اصطلاح برای بیان موافقت و هم نظر بودن دو نفر استفاده میشه.

Our teachers don’t always see eye to eye with the headmaster.

معلمهامون همیشه با مدیر موافق نیستن.

once in a blue moon

معنای تک تک کلمات: یک بار در ماه آبی

معنای واقعی: دیر به دیر

We only go out once in a blue moon.

خیلی دیر به دیر میریم بیرون.

pigs might fly

معنای تک تک کلمات: خوک ها ممکنه پرواز کنند.

معنای واقعی: از این اصطلاح وقتی استفاده میشه که حس میکنیم هیچ شانسی برای یک اتفاق وجود نداره.

  • “I’ll have finishedit by tomorrow.”
  • “And pigsmight fly!”
  • “فردا تمومش میکنم.”
  • “عمرا!”

cost an arm and a leg

معنای تک تک کلمات: به اندازه یک دست و یک پا هزینه برداشتن

معنای واقعی: خیلی گرون قیمت بودن

I’d love to buy a Porsche, but they cost an arm and a leg.

خیلی دلم میخواد یه ماشین پورشه بخرم، اما خیلی گرونن.

a piece of cake

معنای تک تک کلمات: یک تکه کیک

معنای واقعی: خیلی ساده و راحت

The test was a piece of cake.

امتحان خیلی راحت بود.

let the cat out of the bag

معنای تک تک کلمات: گربه رو از کیسه بیرون آوردن

معنای واقعی: از این اصطلاح وقتی استفاده میشه که کسی ناخواسته رازی رو فاش میکنه.

I was trying to keep the party a secret, but Mel went and let the cat out of the bag.

سعی داشتم مهمونی رو مخفی نگه دارم، اما مل این رازم رو فاش کرد.

under the weather

معنای تک تک کلمات: زیر آب و هوا

معنای واقعی: مریض

I’m feeling a bit under the weather – I think I’m getting a cold.

یخورده ناخوشم. فکر کنم دارم سرما میخورم.

kill two birds with one stone

معنای تک تک کلمات: دوتا پرنده رو با یک سنگ کشتن

معنای واقعی: با یک تیر دو نشون زدن

killed two birds with one stone and picked the kids up on the way to the supermarket.

با یک تیر دو نشون زدم و سر راهم به سوپرمارکت، رفتم دنبال بچه ها.

one and picked the kids up on the way to the supermarket.

با یک تیر دو نشون زدم و سر راهم به سوپرمارکت، رفتم دنبال بچه

نظرات کاربران

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

code