معامله گری دیجیتال

ارز دیجیتال (قسمت اول)

ارز دیجیتال چیست؟
ارز دیجیتال نوعی ارز است که فقط به صورت دیجیتال یا الکترونیکی در دسترس است. به آن پول دیجیتال، پول الکترونیکی، ارز الکترونیکی یا سایبرنقد نیز گفته می شود.