آموزش های سازمانی

تحقیق و توسعه در سازمان ها و شرکت ها

تحقیق و توسعه (R&D) شامل فعالیت هایی است که شرکت ها برای نوآوری و معرفی محصولات و خدمات جدید انجام می دهند. اغلب اولین مرحله در فرآیند توسعه است. هدف معمولاً ارائه محصولات و خدمات جدید به بازار و افزودن به سود شرکت است.