آموزش تراش سنگ های قیمتی قزوین

آموزش تراش سنگ در قزوین

یکی از مهارت‌هایی که در جهاددانشگاهی قزوین، به‌صورت تخصصی آموزش داده می‌شود، تراش سنگ‌های قیمتی و نیمه قیمتی است.
فراگیران با آموزش این حرفه می‌توانند، درزمینه‌های مد و جواهرسازی فعالیت تخصصی خود را داشته باشند. آموزش تراش سنگ‌های نیمه قیمتی برای اولین بار در استان قزوین در جهاددانشگاهی برگزارشده و پس از آموزش کامل به فراگیران مدرک معتبر جهاددانشگاهی اهداء می‌شود.

وقتی سنگ، طلا می‌شود

قطعا هر کدام از ما حداقل یک بار این تجربه را داشتیم که در پیک نیک یا زمان هایی که به دامان طبیعت رفته ایم خصوصا اگر مقصدمان دریا بوده باشد، تکه سنگ های جالب و در بعضی موارد خیلی عجیب را دیده باشیم، با این سنگ ها چه کار می کنیم؟