یادگیری ماشین

آشنایی با یادگیری ماشین (Machine Learning)

یادگیری ماشین (Machine Learning) یا به اختصار ML یکی از زیرشاخه های اصلی هوش مصنوعی (Artificial Intelligence) می باشد. این علم باعث می شود که ما بتوانیم به یک سیستم (کامپیوتر) موضوع مد نظر خودمان را یاد بدهیم.