کلاس پی ال سی در کرج

آشنایی با دوره PLC و موقعیت شغلی و بازار کار

PLC یک دستگاه محاسباتی قابل برنامه ریزی است که برای اتوماتیک کردن فرآیند های الکترومکانیکی در شرایط خاص استفاده می شود. پیش از اختراع PLC برای اتوماسیون فرآیند های تکرار پذیر در صنعت از رله ها و جعبه رله ها استفاده می شد.