وظایف کمک نصاب اسانسور چیست؟

کمک نصاب آسانسور کیست؟

کمک نصاب آسانسور کیست؟
کمک نصاب آسانسورکسی است که آماده‌سازی تجهیزات نصب آسانسور، موتورخانه چاه و کابین آسانسور را با رعایت آخرین نسخه استاندارد ملی ایران و اصول ایمنی در محیط کار انجام می‌دهد.