مدرک بین المللی تکنسین داروخانه

آشنایی با تکنسین داروخانه

تکنسین های داروخانه برای عملکرد بهتر داروخانه ها ضروری هستند و اطمینان حاصل می کنند که بیماران بیشترین بهره را از داروهای خود می برند. یک تکنسین کار داروخانه را نباید با تکنسین داروسازی و یا تکنولوژیست داروسازی (متخصص فناوری داروسازی) اشتباه گرفت.