دوره های صنعت

HSE یا (بهداشت، ایمنی و محیط زیست) چیست؟ (قسمت اول)

HSE چیست؟
HSE (بهداشت، ایمنی و محیط زیست) مجموعه‌ای از فرآیندها و رویه‌ها است که خطرات بالقوه را برای یک محیط خاص شناسایی می‌کند، بهترین روش‌ها را برای کاهش یا حذف آن خطرات ایجاد می‌کند و سپس کارکنان را برای پیشگیری از حوادث، واکنش به حوادث و غیره آموزش می‌دهد.

تجزیه و تحلیل سیستم های اندازه گیری(MSA)

عبارت Measurement system Analysis که همان MSA میباشد به معنی تجزیه و تحلیل سیستم های اندازه گیری است.این ابزار درصد خطا را درعوامل موثر بر سیستم اندازه گیری مشخص میسازد.با توجه به اینکه استفاده از ابزار اندازه گیری، یک روش عادی بوده و جزء جدایی ناپذیر تحلیل کیفیت محصولات است واعتبار آن به کیفیت سیستم اندازه گیری و ارقام حاصل از آن بستگی دارد.