آموزش سربازان

تفاهم نامه طرح جامع سرباز مهارت

پیرو تفاهم نامه طرح جامع سرباز مهارت، نشست هم اندیشی مورخ 30 اردیبهشت ماه در محل پادگان آموزشی جوادنیا با حضور نمایندگان ستاد کل نیروهای مسلح و جهاددانشگاهی استان قزوین صورت پذیرفت.