آموزش تراش سنگ در قزوین

یکی از مهارت‌هایی که در جهاددانشگاهی قزوین، به‌صورت تخصصی آموزش داده می‌شود، تراش سنگ‌های قیمتی و نیمه قیمتی است.
فراگیران با آموزش این حرفه می‌توانند، درزمینه‌های مد و جواهرسازی فعالیت تخصصی خود را داشته باشند. آموزش تراش سنگ‌های نیمه قیمتی برای اولین بار در استان قزوین در جهاددانشگاهی برگزارشده و پس از آموزش کامل به فراگیران مدرک معتبر جهاددانشگاهی اهداء می‌شود.